آسمان مجازی‏ همدان

اهداف طراحی بیوفیلیک وآسمان مجازی

آسمان مجازی از فرضیه طراحی ‏بیوفیلیا (biophilia) استفاده می کند که در آن نشان می‌دهد پیوند نزدیکی بین انسان و موجودات زنده برقرار است و به نوعی می‌توان آن را همان عشق به طبیعت نامید.

افراد درمواجهه با مکانهای خاص حیوانات وهمینطور محیط طبیعی ازجمله درختان، کوه ها، آب وآسمان آبی، شکوفه ها؛به سرعت واکنش نشان می‌دهند و در واقع بسیاری از امکانات پزشکی آسمان برای کمک به بهبود سریع تر بیماران استفاده می کنند و همچنین چراغ های ال ای دی با نور ملایم پشت آسمان مجازی به شدت به کاهش فشار خون و کنترل اضطراب و استرس کمک می کند. تحقیقات بسیاری وجود دارد که ثابت می کند محیط های الهام گرفته از طبیعت در کاهش استرس تاثیر فراوانی دارند و همچنین باعث می شوند بهره وری خلاقیت و احساس نشاط و رضایت شغلی همچنین محیطی مناسب برای پیشرفت ذهنی و جسمی کودکانمان داشته باشیم

اثرات نور آسمان مجازی بر روی  افراد مختلف

در اوایل قرن سیزدهم هجری قمری نورخورشید منبع اصلی روشنایی و همین طور  طبیعی ترین منبع روشنایی در کشور بود اما با گذشت چند دهه امروزه با رونق زندگی شهری و همچنین کمبود روشنایی های طبیعی در محل زندگی وکارمنابع روشنایی مصنوعی با توجه به هزینه کمتر و همچنین نداشتن اشعه های مضر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اینکه ذات انسان ها  عموما طبیعت گراست و با اتکا به نتیجه تحقیقات  دانشمندان به روی فرضیه ی بیوفیلیابه سادگی می توان ثابت کرد بهره وری کارمندان در محیط کاری که در آن است المان های طبیعی مانند آسمان مجازی استفاده شده بیشتر است  و باعث کنترل عصبانیت و کاهش فشار خون و همچنین قدرت تصمیم گیری سریع را به فرد میبخشد

تیم تخصصی کلینیک یدی
مشاوره و کارشناس حضوری