نصب تجهیزات اطفا حریق همدان

منظور از تاسیسات آتش نشانی چیست؟

خدمات و تاسیسات آتش نشانی ساختمان ها در واقع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای مقابله با حریق انجام می گیرد. خاموش کردن آتش، کنترل حریق و یا هدایت آتش سوزی های ناخواسته از جمله اقدامات مقابله با حریق هستند که از طریق طراحی و اجرای تاسیسات آتش نشانی لازم در ساختمان ها متناسب با شرایط هر ساختمان امکان پذیر می باشند. اجرای تاسیسات آتش نشانی در ساختمان در واقع عملکرد ساکنین و  آتشنشان ها را در هنگام وقوع حادثه کمی آسان نموده و منجر به تسریع عملیات کنترل حریق می گردد. در صورتی که تاسیسات مکانیکی آتش نشانی ساختمان ها مجهز به سیستم های اطفاء حریق نباشند، در صورت وقوع آتش سوزی امکان کنترل حریق توسط ساکنین و آتش نشان ها بسیار سخت گشته و منجر به خسارات جبران ناپذیری می شود. بنابراین توجه به اجرای اصولی سیستم های اعلام و اطفاء حریق با توجه به اهمیت حفاظت از ایمنی مال و جان افراد و همچنین حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت می باشد و ضروری است که اجرای خدمات لوله کشی و اجرای سیستم های اطفا حریق به دست متخصصین حرفه ای و کاربلد انجام شود.

مطلب پیشنهادی: آشنایی با سیستم اطفای حریق (قسمت اول) – مبانی و انواع

تیم تخصصی کلینیک یدی
مشاوره و کارشناس حضوری

متخصصین اجرای تاسیسات آتش نشانی چه خدماتی ارائه می دهند؟

ر ادامه به برخی خدماتی اشاره می کنیم که توسط متخصصین اجرای تاسیسات آتش نشانی ارائه می شود:

 • خدمات مشاوره و طراحی های لازم در زمینه تاسیسات و سیستم های آتش نشانی در ساختمان ها
 • اجرای سیستم آتش نشانی ساختمان (اطفاء حریق)
 • اجرای سیستم آتش نشانی به روش خشک
 • اجرای سیستم آتش نشانی به روش تر
 • اجرای سیستم آتش نشانی مرکب (تر و خشک)
 • نصب فایر باکس
 • اجرای لوله کشی اسپرینکلر (آب فشان)
 • نصب بوستر پمپ آتش نشانی
 • نصب انواع کپسول های آتش نشانی
 • خدمات شارژ انواع کپسول های آتش نشانی و تعویض قطعات کپسول در صورت خرابی
 • اجرای لوله کشی سیستم های آتش نشانی ساختمان
 • خدمات تعمیر و نگهداری تمامی سیستم های اعلام و اطفاء حریق